Hack day
0

Đếm số lần nhấn một button – ButtonStateChange

Nội dung chính, cần nắm

Nếu bạn đã đọc qua Xác định trạng thái của một nút nhấn (button) thì chắc hẳn bạn đã biết cách sử dụng một button. Nhưng đôi khi bạn muốn button của bạn đặc biệt hơn một tí, chẳng hạn như là nhấn vài ba lần thì mới thực hiện chức năng của nó. Để làm được điều này, bạn cần biết được lúc nào button được nhấn và lúc nào button được thả ra, và đếm số lần. Hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn bạn giải quyết vấn đề này. Ở nước ngoài, người ta gọi vấn đề này là state change detection hoặc edge detection.

Lắp mạch

Click vào ảnh để xem kích thước thật và lắp mạch bạn nhé

Lập trình và giải thích

// dùng const đặt trước khi khai báo biến sẽ coi biến này là một hằng số
// Bạn có thể đọc được giá trị biến hoặc thực hiện các phép toán
// Nhưng không thay đổi được giá trị của hằng số này.
const int buttonPin = 11;// hằng số buttonPin mang giá trị là chân digital được nối với button
const int ledPin = 2;  // hằng số ledPin mang giá trị là chân digital đươc nối với led
 
// Các biến này có thể thay đổi giá trị được
int buttonPushCounter = 0;  // số lần button được nhấn
int buttonState = 0;     // trạng thái hiện tại của button
int lastButtonState = 0;   // trạng thái trước đó của button
 
void setup() {
 ​pinMode(buttonPin, INPUT); // Cài đặt button là INPU
 ​pinMode(ledPin, OUTPUT); // Cài đặt đèn LED là OUTPU
 
 ​Serial.begin(9600); //Bật cổng Serial ở baudrate 960
}
 
 
void loop() {
 ​// đọc giá trị hiện tại của butto
 ​buttonState = digitalRead(buttonPin)
 
 ​// so sánh với giá trị trước đ
 ​if (buttonState != lastButtonState) 
  ​if (buttonState == HIGH) 
   ​// Nếu trạng thái bây giờ là button đang được nhấ
   ​// thì hiển nhiên trước đó là button chưa được nhấn (điều kiện trên
   ​// chúng ta sẽ tăng số lần nhấn button lên 
   ​buttonPushCounter++
   ​Serial.println("Dang nhan")
   ​Serial.print("So lan nhan button la: ")
   ​Serial.println(buttonPushCounter)
  ​
  ​else 
   ​// Nếu trạng thái bây giờ là button đang được TH
   ​// thì hiển nhiên trước đó là button đang được nhấn (điều kiện trên
   ​// Chúng ta sẽ thông báo là button đang được thả và không làm gì c
   ​Serial.println("off")
  ​
 ​
 ​// lưu lại trạng thái button cho lần kiểm tra tiếp the
 ​lastButtonState = buttonState
 
 ​// Đã đếm được số lần nhấn button, bây giờ sẽ là phần sau bao nhiêu
 ​// lần thì button sẽ làm đèn sán
 ​// Trong ngôn ngữ lập trình Arduino, chúng ta có thêm một phép toán mớ
 ​// đó là phép chia lấy dư (khác với các phép +, -, *, / được học trong trườn
 ​// phép này sẽ trả về phần dư của một phép chia
 ​// Ví dụ: 6 % 4 = 2 (% là toán tử) (vì 6 chia 4 = 1 dư 2). Xem thêm tại: http://arduino.vn/reference/modul
 ​// Áp dụng
 ​// Chẳng hạn, bạn làm button này cứ sau 4 lần bấm sẽ làm đèn led sáng vì bạn làm như sau:
 ​// Mới upload code thì đèn sáng do buttonPushCounter = 0. 0 % 4 = 
 ​// Sau đó cứ mỗi lần nhấn nút thì buttonPushCounter được tăng lên.
 ​//... 1 % 4 = 1 --> tắ
 ​//... 2 % 4 = 2 --> tắ
 ​//... 3 % 4 = 3 --> tắ
 ​//... 4 % 4 = 0 --> bậ
 ​//... 5 % 4 = 1 --> tắ
 ​//..
 ​if (buttonPushCounter % 4 == 0) {
  ​digitalWrite(ledPin, HIGH)
  ​Serial.println("Da bat den")
 ​} else 
  ​digitalWrite(ledPin, LOW)
 ​
 
}

Nguồn: arduino.vn

Tags: , ,

More Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Fill out this field
Fill out this field
Vui lòng nhập địa chỉ email hợp lệ.
You need to agree with the terms to proceed

Check Featured Posts
Menu