1,094
0

Điều khiển LCD1602 bằng Arduino UNO

. Giới thiệu Hôm nay, các bạn sẽ tìm cách điều khiển màn hình LCD bằng Arduino mà không sử dụng module I2C LCD. Vì chỉ cần Arduino và LCD…
304
0

Cảm biến mưa với Arduino

Giới thiệu, nội dung chính cần nắm Chúng ta có thể dễ dàng nhận biết mưa bằng mắt thường hoặc cảm nhận ở da. Với tư tưởng ấy, các hệ…
Menu